Tư Vấn Luật

Hàng xóm có quyền chặn lối đi của gia đình hay không?

Người được dành lối đi phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản liền kề, nếu không có thoả thuận khác. Hỏi: Trước

Thêm quyền sở hữu lối đi vào bất động sản

Người được dành lối đi phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản liền kề, nếu không có thoả thuận khác”. Hỏi: Năm

Có thể lấy lại được đất đã bán cho thôn không?

Với thông tin bạn cung cấp, chúng tôi chỉ có thể suy đoán giao dịch của bố bạn và ông trưởng thôn có thể có

Trường hợp nào được xem là lấn đất và chiếm đất?

Trường hợp bạn không thuộc phạm vi điều chỉnh của văn bản này. Hỏi: Gia đình tôi ở Bắc Giang, nhà nằm trong xóm, cạnh

Đất nằm trong quy hoạch có được cấp sổ đỏ không?

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh,

Những quy định của luật pháp về thừa kế nhà đất

Nhà, đất được để lại thừa kế cho nhiều người là tài sản chung. Hỏi: Nhà tôi có 6 anh chị em, cùng được thừa

Những rủi ro gặp phải khi mua đất bằng giấy viết tay

Do đó, tất cả các hợp đồng chuyển nhượng bằng giấy viết tay đều không được công nhận kể từ thời điểm 1/7/2004. Hỏi: Tôi

Những ai có thể mua căn hộ thuộc sở hữu của nhà nước?

Vì thế, nếu muốn mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước thì người mua phải là người đang thuê nhà ở đó và tất

Dự án bị thế chấp ngân hàng phải gặp ai để đòi nhà?

Theo quy định, hợp đồng thế chấp phải được đăng ký giao dịch đảm bảo và công chứng. Hỏi: Tôi muốn biết khi chủ đầu