cẩn thận khi mua đất

Những rủi ro gặp phải khi mua đất bằng giấy viết tay

Do đó, tất cả các hợp đồng chuyển nhượng bằng giấy viết tay đều không được công nhận kể từ thời điểm 1/7/2004. Hỏi: Tôi