trường hợp lấn đất và chiếm đât

Trường hợp nào được xem là lấn đất và chiếm đất?

Trường hợp bạn không thuộc phạm vi điều chỉnh của văn bản này. Hỏi: Gia đình tôi ở Bắc Giang, nhà nằm trong xóm, cạnh