tư vấn về luật đất đai

Trường hợp nào được xem là lấn đất và chiếm đất?

Trường hợp bạn không thuộc phạm vi điều chỉnh của văn bản này. Hỏi: Gia đình tôi ở Bắc Giang, nhà nằm trong xóm, cạnh